Přeskočit na obsah

Revize

U nás provádíme revize všech typů zdvihacích zařízení, kontroly vazacích a závěsných prostředků

revize, revizní zkoušky a inspekce dle ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927-1

podrobné prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů, jeřábových drah a technologických zařízení dle ČSN ISO 13822 (ČSN 732601)

vyhotovení náhradní dokumentace ke zdvihacím zařízením, včetně statického posouzení a výpočtů

Nabízíme další služby:

zvláštní posouzení zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12482-1

zpracování „Systému bezpečné práce“ v souladu s ČSN ISO 12480-1

poskytování informací při řešení technických a provozních problémů

odborná pomoc při dodržování podmínek provozu daných normou ČSN ISO 12480-1

vedení evidence zařízení a plánů revizí a kontrol ZZ

odborné kontroly vázacích a závěsných prostředků

zajištění náhradní dokumentace ZZ