Revize

U nás provádíme revize všech typů zdvihacích zařízení, kontroly vazacích a závěsných prostředků

 • revize, revizní zkoušky a inspekce dle ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927-1
  • podrobné prohlídky ocelových konstrukcí jeřábů, jeřábových drah a technologických zařízení dle ČSN ISO 13822 (ČSN 732601)
  • vyhotovení náhradní dokumentace ke zdvihacím zařízením, včetně statického posouzení a výpočtů

Nabízíme další služby:

 • zvláštní posouzení zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12482-1
 • zpracování „Systému bezpečné práce“ v souladu s ČSN ISO 12480-1
 • poskytování informací při řešení technických a provozních problémů
 • odborná pomoc při dodržování podmínek provozu daných normou ČSN ISO 12480-1
 • vedení evidence zařízení a plánů revizí a kontrol ZZ
 • odborné kontroly vázacích a závěsných prostředků
 • zajištění náhradní dokumentace ZZ